Vitaliteitsprogramma

 

We leven in een tijd van overvloed met veel prikkels van buitenaf. Deze prikkels zijn soms moeilijk te verwerken voor kinderen of blokkeren een gezonde ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij uit balans raken en hun veerkracht verliezen.   

Het vitaliteitsprogramma van Praktijk Ponga leert kinderen op een speelse en effectieve manier hoe ze zichzelf tot rust kunnen brengen. Door aan de slag te gaan met ademhalingstechnieken, lichaamsgerichte oefeningen en aandachttraining, leert het kind te luisteren naar zijn/haar lichaam. Hierdoor bouwen kinderen voldoende energie, wilskracht en weerbaarheid op om op een constructieve manier met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan. De tools die in de training worden aangereikt ondersteunen het behandeltraject waardoor de kans van slagen wordt vergroot. Bovendien zal ook het effect van de behandeling op zowel korte als langere termijn toenemen. 

Resultaten:  

 • Het kind leert hoe hij/zij zichzelf tot rust kan brengen; 
 • Het kind kan zich beter gaan concentreren;  
 • Het geheugen kan verbeteren; 
 • Het kind kan beter (in)slapen; 
 • Het kind kan emoties leren herkennen en reguleren; 
 • Het kind kan leren omgaan met vervelende gedachten en piekeren; 
 • Het kind kan rustiger leren reageren, impulsen beter controleren; 
 • Het kind kan minder stress gaan ervaren; 
 • Het kind kan minder angstig worden; 
 • Het kind kan zichzelf beter leren kennen en zijn/haar zelfvertrouwen versterken; 
 • Het kind kan zich beter inleven in anderen, meer begripvol reageren.

 

Deze training bestaat uit 4 bijeenkomsten en een ouderavond.

Trainers: Marije Bijstra (orthopedagoog, Gz-psycholoog) en Natasja Wilhelm (pedagoog, rouw- en verliestherapeut)