Informatie voor verwijzers

 

Praktijk Ponga biedt laagdrempelig lichtere vormen van hulp en behandeling in de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het doel hiervan is het voorkomen van de inzet van zware specialistische trajecten of het verkorten van deze trajecten. Wij werken hierbij vanuit de positieve psychologie, ecologische pedagogiek en de filosofie van duurzaam opvoeden en ontwikkelen.  

Wij hanteren een gezinsgerichte aanpak waarbij er gewerkt wordt vanuit systemisch perspectief. Systemisch werken betekent dat een kind of jongere met zijn of haar problemen nooit op zichzelf staat. Het kind of de jongere groeit immers op in een omgeving, gaat naar school, heeft een netwerk rondom hobby’s of vrienden. In het behandeltraject wordt daarom naast het kind of de jongere ook de omgeving (ouders, school, etc.) betrokken.     

De behandeling wordt uitgevoerd door een gedragswetenschapper (orthopedagoog, orthopedagoog-generalist of Gz-psycholoog) in samenwerking met een pedagoog of vaktherapeut (met post-HBO opleiding).  Al onze behandelaren zijn extra opgeleid om onze visie uit te dragen en vorm te geven. Naast orthopedagogische behandeling biedt Praktijk Ponga ook psychologisch onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek aan.  

Met de volgende gemeenten binnen Centraal Gelderland heeft Praktijk Ponga contracten: Renkum, Overbetuwe, Arnhem, Wageningen, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rheden, Doesburg en Lingewaard. 

Wanneer het kind of de jongere woonachtig is in 1 van de bovenstaande gemeenten dan kun je naar onze praktijk verwijzen. 

Mocht het kind of de jongere NIET woonachtig zijn in 1 van de bovenstaande gemeenten, dan is het in bijzondere gevallen ook mogelijk om een maatwerkcontract met de betreffende gemeente af te sluiten. De verwijzer dient hiervoor contact op te nemen met de betreffende gemeente om af te stemmen.

 

Verwijzen is mogelijk door:

  • Sociaal wijkteam of jeugdteam gemeente; 
  • Huisarts; 
  • Jeugdarts; 
  • Kinderarts; 
  • Gecertificeerde instellingen, zoals jeugdbeschermers en gezinsvoogden. 

 

Vooraanmelding 

Wil je eerst een casus (anoniem) kort met ons voorbespreken om te kijken of de hulpvraag aansluit bij ons behandelaanbod? Neem dan contact met ons op via info@praktijkponga.nl of 0481-711101 (en spreek de voicemail in).  

 

Maak kennis met Praktijk Ponga

Onze website bevat al veel informatie over wie we zijn en wat we doen, maar om de sfeer te proeven kun je toch het beste een keertje langskomen. Daarom organiseren wij korte ouderbijeenkomsten waarin er uitleg gegeven wordt over de visie en de werkwijze van Praktijk Ponga en er ook een korte rondleiding door de praktijk plaatsvindt. Op deze manier kunnen ouders zelf ervaren of onze praktijk bij hen en hun kind past. Ook als verwijzer ben je van harte welkom! Voor data en meer informatie klik hier.

 

Verwijzen kan via een verwijsbrief die in elk geval de volgende gegevens bevat:

 

  • gegevens en evt. eerste diagnose patiënt
  • een gerichte verwijzing naar basis generalistische GGZ;
  • gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code
  • relevante bijlagen, zoals eerdere onderzoeken 

 

Geef deze verwijsbrief mee aan de patiënt of mail deze beveiligd naar info@praktijkponga.nl.

 

Wil je gebruik maken van het Gelders Aanmeldformulier Jeugdhulp, klik dan hier: aanmeldformulier voor verwijzers.