Weerbaarheidstraining ‘Kom maar op, ik ben top!’

 

Kinderen en jongeren hebben baat bij het ontwikkelen van een stevige én flexibele houding op school, op straat en in de sociale media. Deze groepstraining maakt kinderen van 9 tot 12 jaar op een positieve manier weerbaar. Door de training krijgt het kind zelfinzicht en leert het zijn gedrag te veranderen door te kijken naar anderen en zichzelf ‘sterk te praten’.

De centrale onderdelen van deze groepstraining zijn gericht op zelfinzicht, observatie van leeftijdsgenoten en het toepassen van strategieën om nieuw gedrag aan te leren. ‘Jezelf sterk praten’ is een van deze strategieën: kinderen leren positieve gedachten aan om met meer zelfvertrouwen te reageren op anderen. De training bevat aansprekende voorbeelden en oefeningen die het kind stimuleren om de aangeleerde vaardigheden in de praktijk te brengen. Om het effect van de training te vergroten worden ook de ouders en de leerkracht betrokken bij de training.

Er wordt gewerkt aan inzicht en vaardigheden op de volgende onderwerpen: 

  • Hoe de problemen ontstaan; 
  • Hoe je op verschillende manieren kunt opkomen voor jezelf; 
  • De invloed van gedachten, gevoel, gedrag en gevolg; 
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen; 
  • Een gesprek te beginnen (iets durven zeggen) en je mening kunnen geven; 
  • Te reageren op pesten en kritiek; 
  • ‘Nee’ te zeggen; 
  • Boosheid op een goede wijze te uiten; 
  • Problemen en ruzies op te lossen. 

 

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten.

Trainers: Vera Franssen (orthopedagoog) en Sanne Wunderink (pedagoog)