Speltherapie

Wanneer je merkt dat je kind gedragsproblemen heeft of moeite heeft met het verwerken van bepaalde gebeurtenissen, kan speltherapie de oplossing bieden. Speltherapie is een therapievorm voor kinderen. Tijdens het spelen slaagt een kind er vaak beter in om gevoelens te uiten. Ook helpt het spelen bij het verwerken van gebeurtenissen. Tijdens het spelen wordt vaak duidelijk waar het kind tegenaan loopt. Ook wordt het eenvoudiger om het kind inzicht te geven in het eigen gedrag. Zeker bij jonge kinderen die hun gevoelens nog niet goed in woorden kunnen uitdrukken, kan speltherapie zeer effectief zijn.

Wanneer je als ouder/verzorger ziet dat je kind vastloopt in zijn/haar ontwikkeling of ongewenst gedrag laat zien, dan kan je kind baat hebben bij speltherapie. Neem direct contact op voor een kennismakingsgesprek of lees verder voor meer informatie over deze therapievorm.

 

Wanneer kan speltherapie een oplossing vormen?

Speltherapie kan een oplossing zijn wanneer er sprake is van een gestagneerde ontwikkeling. Zo kan deze therapievorm ingezet worden wanneer een kind problemen heeft met het uiten van gevoelens. Tijdens het spel worden de emoties die een kind zelf ervaart vaak teruggezien. Ook wanneer een kind een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, kan speltherapie helpen om dit te verwerken of hier anders mee om te gaan. Tijdens het spelen krijgt een kind de mogelijkheid om gevoelens te uiten, waardoor moeilijke gebeurtenissen een plekje kunnen krijgen.

 

Hoe werkt speltherapie nu precies?

Speltherapie vindt bij Praktijk Ponga plaats in de spelkamer. In deze kamer bevinden zich allerlei soorten speelgoed. Het kind kiest het speelgoed uit en neemt de leiding tijdens het spel. De therapeut speelt het spel mee, vat het spel samen of observeert. Op die manier kan de therapeut het kind beter leren begrijpen. Speltherapie kan het kind ook een beter beeld geven van het eigen gedrag. Spelen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind want kinderen leren door te spelen. Vandaar dat speltherapie zeer effectief kan zijn bij jonge kinderen. Zeker wanneer een kind nog niet voldoende woordenschat heeft om iets te bespreken, kan een kind tijdens het spelen vaak wél laten zien waar het mee zit.

 

Het creëren van een vertrouwensband

Voor speltherapie is het essentieel dat de therapeut een vertrouwensband opbouwt met het kind. Bij deze therapievorm krijgt het kind onze volledige aandacht en proberen we ons zo goed mogelijk in het kind te verplaatsen. Een vertrouwensband is essentieel, zodat het kind zich op zijn gemak voelt bij de therapeut. De eerste sessies zijn we dus voornamelijk bezig met het opbouwen van een vertrouwensband.

 

Speltherapie bestaat uit verschillende sessies

Bij speltherapie zijn er meerdere sessies nodig. Hoeveel sessies er nodig zijn, is afhankelijk van de problematiek, persoonlijkheid en omgeving van het kind. Soms is er al snel sprake van een vertrouwensband, en in andere gevallen duurt dit langer. Ook zal de problematiek per kind verschillen. Zonder enige informatie is het dus moeilijk om een indicatie te geven van het aantal benodigde behandelsessies. Naar aanleiding van een uitgebreid en persoonlijk gesprek kan er een behandelplan worden opgesteld.

 

Wat kost speltherapie bij Praktijk Ponga?

Praktijk Ponga is bij verschillende beroepsverenigingen geregistreerd. Onze behandelingen worden hierdoor door veel verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Ook vanuit de gemeente is er een vergoeding mogelijk, mits er een verwijzing is van het wijk- of jeugdteam, een jeugdarts, huisarts of andere zorgprofessional. Praktijk Ponga heeft een contract met diverse gemeenten in Midden-Gelderland. Ben je niet ingeschreven in een van de gecontracteerde gemeenten, dan is een particuliere afspraak ook mogelijk. Bekijk de tarieven op onze tarieven-pagina.

 

Contact opnemen met Praktijk Ponga

Wil je meer weten over speltherapie, over onze praktijk of over vergoedingen vanuit de gemeente? Neem dan gerust contact met ons op. Het is ook mogelijk om een telefonische intake in te plannen. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Meld je kind aan voor speltherapie door contact met ons op te nemen.