Samenwerking Kind Centraal

Sinds begin 2020 werkt Praktijk Ponga samen met Kind Centraal. Kind Centraal biedt hulp aan ouders, kinderen en professionals die te maken hebben met een scheiding of familieconflicten.

Zowel Praktijk Ponga als Kind Centraal hebben als uitgangspunt dat een kind in een zo’n veilig mogelijke omgeving zou moeten kunnen opgroeien. Deze veilige omgeving” wordt regelmatig belemmerd wanneer ouders in een echtscheiding verwikkeld raken welke gepaard gaan met heftige conflicten. Deze conflicten kunnen zich zo ontwikkelen dat kinderen hieronder lijden. Onze gezamenlijk ambitie is het welbevinden van de gezinsleden te vergroten en het voorkomen van emotionele en fysieke schade bij alle partijen. 

De kwaliteiten en de expertise van Praktijk Ponga liggen vooral op kindgebied. Alle interventies en behandelingen zijn gericht om het kind te ondersteunen in zijn/ haar ontwikkeling. Het betrekken van de omgeving van het kind is van groot belang. De kwaliteiten van Kind Centraal liggen vooral op het gebied van ouderondersteuning. Het voorkomen van een complexe scheiding en het creëren van wederzijds begrip op het moment dat er al conflicten zijn tussen de partners. 

De ervaring leert ons dat in geval van complexe scheidingen ouders de neiging hebben om tijdens o.a. evaluaties over hun kinderen de aandacht te richten op onderlinge spanningen. Dit gaat ten koste van de behandeling van het kind, doordat er niet voldoende over de vooruitgang van de kinderen gesproken kan worden. Kinderen voelen zich veiliger in een omgeving waarin ze alles kunnen zeggen en beide ouders mogen lief hebben en waarbij ze geen last hebben van ruziemakende ouders. Daarom is het essentieel dat Praktijk Ponga zich volledig kan richten op het kind en niet betrokken is bij de spanningen tussen ouders. Het geeft helderheid en rust wanneer ouders weten waar er wel uiting gegeven kan worden aan pijn, boosheid of andere emoties die de scheiding met zich mee brengt. Kind centraal biedt deze mogelijkheid. Ze zijn getraind in het bemiddelen tussen twee partijen.  

Door een goede samenwerking kan er doeltreffend gewerkt worden door alle partijen en is de kans dat de vooropgestelde doelen behaald zullen gaan worden bij beide praktijken. De conflicten komen los te staan van gezamenlijke liefde voor het kind. 

Meer informatie over Kind Centraal vindt u hier.