Rouwtherapie

Kinderen die moeite hebben met grote veranderingen in hun leven, kunnen bij Praktijk Ponga terecht voor rouwtherapie. Rouwtherapie helpt bij het verwerken van een verlies van een dierbare, een scheiding of grote veranderingen in de leefomgeving. Een dergelijke gebeurtenis kan een enorme impact hebben op een kind. Wanneer je als ouder merkt dat een kind moeite heeft met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, dan is het aan te raden om je kind aan te melden voor rouwtherapie. Zo kan het kind bepaalde gevoelens een plekje geven.

Wanneer is rouwtherapie aan te raden?

Belangrijk is dat kinderen hun gevoelens kunnen uiten. Dit kan helpen om een verlies een plekje te geven. Soms heeft een kind veel moeite om het verlies te integreren in het leven en om emoties te uiten. In dat geval is het aan te raden om voor rouwtherapie te kiezen. Dat geldt ook wanneer het kind na het verlies is teruggevallen in gewoontes uit een eerdere ontwikkelingsfase. Kinderen kunnen bijvoorbeeld weer gaan bedplassen of duimzuigen.

Ook kan het kind duidelijk moeite hebben met de veranderingen die door het verlies zijn veroorzaakt. Wellicht heb je het als ouder ook moeilijk met het verlies. Een kind kan dat aanvoelen en om die reden de eigen emoties verbergen, om jou als ouder te beschermen. Het kind heeft dan niet echt de kans om over zijn of haar gevoelens te praten. Soms weigert een kind helemaal om over het verlies te spreken.

Alarmerende signalen

Er zijn verschillende signalen die erop kunnen duiden dat je kind hulp nodig heeft bij het verwerken van een verlies. Dit zijn signalen dat je kind behoefte kan hebben aan rouwtherapie:

  • Je kind ziet er continu triest uit
  • Je kind doet alles op gejaagd tempo
  • Je kind is voortdurend moe
  • Sociale activiteiten worden vermeden
  • Je kind lijkt onverschillig te zijn
  • Er is sprake van schuldgevoelens of gevoelens van waardeloosheid
  • Je kind grijpt naar de alcohol of drugs

Indien je een aantal van de bovenstaande signalen ziet bij je kind, dan is het belangrijk om dit serieus te nemen. Neem in dit geval gerust contact met ons op.

Rouwtherapie bij het verlies van een dierbare

Rouwtherapie voor kinderen kan helpend zijn wanneer het kind een dierbare heeft verloren. Het verlies van een dierbare kan ontwikkelingsproblemen ten gevolge hebben. Zeker wanneer het verlies tot grote veranderingen heeft geleid, is de impact vaak groter. Als gevolg van het verlies kan het kind allerlei verschillende emoties ervaren en zich soms geen raad weten hoe hiermee om te gaan. Een groot verlies kan overweldigend zijn, ook voor een kind. Kinderen vertonen vaak ander gedrag wanneer ze een verlies te verwerken hebben. Voor de omgeving is het niet altijd duidelijk of de klachten ontwikkelingsspecifiek zijn, of voortkomen uit de verlieservaring.

Rouwtherapie bij een echtscheiding of verhuizing

Kinderen komen naar Praktijk Ponga omdat ze vastlopen in hun ontwikkeling vanwege een verliesaspect. Er kunnen echter ook andere verliesgebeurtenissen zijn die het kind moeilijk kan verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding van de ouders. Dit brengt vaak veel veranderingen met zich mee. Ook een verhuizing kan ervoor zorgen dat een kind in een andere omgeving terechtkomt en vriendjes mist. Rouwtherapie is dus niet alleen geschikt voor kinderen die een dierbare zijn verloren, maar ook voor kinderen die moeite hebben met het verwerken van andersoortig verlies.

Wat kost rouwtherapie bij kinderen?

Rouwtherapie bij kinderen wordt vaak vergoed door de gemeente. Dat is echter alleen mogelijk wanneer je doorverwezen bent door een wijk- of jeugdteam, jeugdarts, huisarts, kinderarts of andere zorgspecialist. Praktijk Ponga heeft contracten met verschillende gemeentes in Midden-Gelderland. Indien je elders woont, dan is ook mogelijk om een particuliere afspraak te maken. Veel zorgverzekeringen zullen de behandelingen (deels) vergoeden. Je kunt de tarieven inzien op de tarievenpagina.

Contact opnemen met Praktijk Ponga

Denk je dat jouw kind moeite heeft met het verwerken van een verlies? Meld je kind dan aan voor rouwtherapie bij Praktijk Ponga. We plannen graag een telefonische intake in, waarvoor geen kosten in rekening gebracht worden. Heb je nog vragen over onze werkwijze of over rouwtherapie? Neem dan gerust contact met ons op. Ook wanneer jij je afvraagt of het mogelijk is om de behandeling vergoed te krijgen vanuit de gemeente, denken we graag met je mee.