Psycholoog Nijmegen

Woon je in Nijmegen en maak jij je als ouder zorgen om je kind? Heeft je kind bijvoorbeeld een heftige gebeurtenis meegemaakt? Of gedraagt je kind zich anders, zonder dat er sprake is van een duidelijke oorzaak? Dan is het verstandig om een psycholoog in Nijmegen te bezoeken. Praktijk Ponga richt zich op kinderen met een leeftijd tot en met 17 jaar. Wij kunnen verschillende vormen van therapie inzetten om jouw kind te helpen. We hebben onder meer ervaring met EMDR, speltherapie, rouw- en verliestherapie, dramatherapie en ACT. Het behandeltraject wordt opgesteld in samenspraak met de client of diens ouders.

De psycholoog in de buurt van Nijmegen biedt diverse orthopedagogische behandelingen aan. Deze behandelingen worden vaak uitgevoerd met behulp van een vaktherapeut of pedagoog. In eerste instantie wordt er een observatie periode gestart waardoor helder wordt waar de behandeling zich specifiek op gaat richten. De omgeving van het kind wordt steeds nauw bij dit proces betrokken. Zo spelen de ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke rol, en werken we vaak ook samen met de school.

Speltherapie bij een psycholoog in de buurt van Nijmegen

Als psycholoog in de buurt van Nijmegen is speltherapie één van onze specialismen. Deze vorm van therapie is vooral effectief bij kinderen waarvan de woordenschat nog te klein is om hun gevoelens en gedachten goed te verwoorden. Door middel van speltherapie krijgen we inzicht in de belevingswereld van het kind. Emoties en gedachten worden vaak spelenderwijs uitgedrukt. Bij een gestagneerde ontwikkeling kunnen we speltherapie inzetten om te bepalen hoe de problematiek is ontstaan. Daarnaast kan speltherapie het kind helpen om een heftige gebeurtenis te verwerken en/of om met moeilijke situaties om te gaan.

De psycholoog in de buurt van Nijmegen creëert een vertrouwensband met het kind. Tijdens het spelen kan de psycholoog het kind laten zien welke effecten het eigen gedrag heeft. Daarnaast wordt het kind tijdens het spelen helpend gedrag aangeleerd. In veel gevallen kan de psycholoog middels speltherapie achterhalen hoe de problematiek ontstaan is, ondanks dat het kind dit nog niet onder woorden kan brengen.

Dé psycholoog vlak bij Nijmegen voor EMDR bij kinderen

Eye Movement Desensitization and Repressing (EMDR) is een andere therapievorm die we als psycholoog in de buurt van Nijmegen aanbieden. Middels deze therapievorm kunnen we de emotionele lading van een specifieke gebeurtenis wegnemen. Hierbij wordt de heftige herinnering opgehaald. Het kind wordt gevraagd om ondertussen naar de vingers van de therapeut te blijven kijken. De emotionele lading neemt af doordat het geheugen belast wordt terwijl de herinnering wordt opgehaald.

In veel gevallen lukt het met EMDR om een vervelende herinnering om te zetten naar een herinnering zonder emotionele lading. De herinnering blijft opgeslagen in het geheugen, maar wordt vaak niet meer (of minder) als traumatisch ervaren.

Overige behandelingen van Praktijk Ponga

Bij Praktijk Ponga wordt er, naast EMDR en speltherapie, nog meer behandelvormen aangeboden. Bekijk het hulpverleningsaanbod om een beeld te krijgen van de behandelingsmogelijkheden in onze praktijk. Omdat we in onze praktijk diverse therapievormen aanbieden, kunnen we kinderen met verschillende leeftijden en uiteenlopende problematiek behandelen.

Als ouder/verzorger hoef je uiteraard niet zelf een keuze te maken uit de behandelingen die we bij Praktijk Ponga aanbieden. De psycholoog in de buurt van Nijmegen start met een observatieperiode waarna er gekeken wordt aan welke behandeldoelen er gewerkt gaat worden.

Zoek jij een psycholoog in de buurt van Nijmegen?

Zoek jij een psycholoog in de buurt van Nijmegen die jouw kind kan helpen? Praktijk Ponga is gevestigd in Elst, op circa 13 kilometer afstand van Nijmegen. Onze praktijk is gemakkelijk te bereiken via A325. Daarnaast is de praktijk ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In onze praktijk bieden we jouw kind de juiste hulp. We hebben contracten met diverse gemeentes in de regio. Met een doorverwijzing van een vanuit de gemeente, huisarts of jeugdarts wordt de behandeling vergoed door de gemeente. Bovendien is onze praktijk bij verschillende beroepsverenigingen aangesloten, waardoor de kosten vaak ook vergoed kunnen worden vanuit de zorgverzekeraar.

Indien we geen contract hebben met de gemeente waar je ingeschreven bent, is het ook mogelijk om een particuliere afspraak te maken. Op de tarievenpagina vind je een overzicht van onze tarieven.

Contact opnemen

Zoek jij een psycholoog in de buurt van Nijmegen voor je kind? Wij vertellen je graag wat we voor jullie kunnen betekenen! Neem gerust contact met ons op bij vragen over onze therapieën of werkwijze.