Psycholoog in Elst

Merk je dat je kind in het dagelijkse leven tegen bepaalde problemen aanloopt? Heeft er een ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden die voor je kind moeilijk te verwerken is? Vertoont je kind gedragsproblemen en is niet duidelijk waar dit vandaan komt of hoe de problematiek verholpen kan worden? Bij Praktijk Ponga vind je een psycholoog in Elst die gespecialiseerd is in kinderen. Wanneer je het idee hebt dat jouw kind baat heeft bij een gesprek met een psycholoog in Elst, dan staan onze specialisten voor jou en je kind klaar!

De psycholoog in Elst kan orthopedagogische behandelingen aanbieden. Vaak gebeurt dit in samenwerking met een pedagoog of vaktherapeut. Orthopedagogische behandeling kan bestaan uit pedagogisch en psychologisch onderzoek, diagnostiek en behandeling. Bij de behandeling wordt ook de omgeving van het kind betrokken. Denk hierbij aan de ouder(s)/verzorger(s) en/of de school van het kind. Bij Praktijk Ponga kunnen we verschillende vormen van therapie geven. Zo hebben we bijvoorbeeld veel ervaring met speltherapie, dramatherapie, ACT, rouw- en verliestherapie en EMDR.

 

Speltherapie bij de psycholoog in Elst

Speltherapie is een vorm van therapie waarbij het kind gevolgd wordt tijdens het spelen, waardoor we meer inzicht krijgen in de belevingswereld van het kind. Kinderen drukken hun gedachten en emoties namelijk al spelend uit. Spelen maakt een belangrijk onderdeel uit van de ontwikkeling van een kind. Wanneer er sprake is van een gestagneerde ontwikkeling, kan speltherapie ingezet worden om te ontdekken waardoor het probleem veroorzaakt wordt. Ook kan speltherapie het kind helpen om bepaalde ervaringen te verwerken of om het te leren omgaan met de voor hem/haar moeilijke situatie. Jonge kinderen die vaak nog niet voldoende woordenschat hebben om hun gevoelens te bespreken, kunnen hier veel baat bij hebben.

Bij speltherapie zal de psycholoog in Elst een vertrouwensband opbouwen met het kind in kwestie. Zodra er een vertrouwensband is ontstaan, kan de psycholoog meer betrokken raken bij het spel. Op die manier kunnen we het kind een beter inzicht geven in eigen gedrag en helpen om bepaalde ervaringen te verwerken of helpend gedrag aan te leren. Aan de hand van het spel kan vaak ook achterhaald worden waar het kind mee kampt.

 

EMDR bij kinderen

Ook voor EMDR bij kinderen kun je terecht bij de psycholoog in Elst. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze behandeling helpt om de emotionele lading van een gebeurtenis weg te nemen. Terwijl de heftige herinnering opgehaald wordt, volgt het kind met zijn ogen de vingers van de therapeut. Vaak kan de herinnering nu omgezet worden naar een normale herinnering. Het kind vergeet niet wat er gebeurd is, maar er is geen sprake meer van een traumatische herinnering. Er zijn vermoedens dat dit te maken heeft met het ophalen van de herinnering en het tegelijkertijd belasten van het geheugen. Hierdoor zou de herinnering met minder emotionele lading worden opgeslagen in het brein.

 

Bekijk het volledige aanbod van de psycholoog in Elst

Ben je benieuwd welke behandelingen wij als psycholoog in Elst nog meer aanbieden? Bekijk dan ons hulpverleningsaanbod. Bij Praktijk Ponga worden verschillende vormen van therapie ingezet. Kinderen kunnen daardoor ook voor de meest uiteenlopende problematiek behandeld worden in onze praktijk. Vandaar dat veel ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een psycholoog in Arnhem of een psycholoog in Nijmegen, uiteindelijk besluiten om hun kind bij onze praktijk aan te melden.

Als ouder/verzorger hoef je uiteraard niet zelf te beslissen welke therapievorm aansluit op de problematiek van je kind. Hier gaat een gedegen onderzoek aan vooraf. Op basis van een uitgebreid en persoonlijk gesprek stellen we een passend behandelplan op. Ook het benodigde aantal sessies is sterk afhankelijk van de problematiek en de persoonlijkheid van het kind.

 

Op zoek naar een psycholoog in Arnhem of Nijmegen?

Zoek jij een psycholoog in Arnhem of Nijmegen? Elst ligt tussen deze twee grote steden in en is makkelijk te bereiken via de snelweg en met het openbaar vervoer. Bij Praktijk Ponga krijgt jouw kind de nodige hulp. We hebben een contract met veel gemeentes in Midden-Gelderland. Indien je een doorverwijzing hebt vanuit het wijk- of jeugdteam, jeugdarts, kinderarts of andere zorgspecialist, wordt de behandeling in veel gevallen vergoed vanuit de gemeente. Bovendien zijn we bij diverse beroepsverenigingen aangesloten, waardoor ook veel zorgverzekeraars de kosten vergoeden.

Wil je graag dat jouw kind geholpen wordt door een ervaren psycholoog in Elst, maar ben je niet ingeschreven bij een gemeente waar Praktijk in Ponga een contract mee heeft? Dan is een particuliere afspraak ook mogelijk. Bekijk voor de tarieven onze tarievenpagina.

 

Contact opnemen met de psycholoog in Elst

Neem contact op met de psycholoog in Elst als je vermoed dat jouw kind baat kan hebben bij een behandeling in onze praktijk. Ook wanneer je vragen hebt over onze werkwijze of over een van de behandelingen, kun je contact met ons opnemen.