Missie

De Ponga is een boomvaren. De boomvaren groeit in Nieuw- Zeeland en staat voor groei en ontwikkeling. De Pongaboom symboliseert hiermee onze missie:

Ondersteunen in de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren als het even niet zo goed gaat om te zorgen dat ze weer in hun kracht komen te staan en zich positief verder kunnen ontwikkelen.

 

Visie

Praktijk Ponga biedt laagdrempelige vormen van hulp en behandeling in de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het doel hiervan is het voorkomen van de inzet van zware specialistische trajecten of het verkorten van deze trajecten. Wij werken hierbij vanuit de positieve psychologie, ecologische pedagogiek en de filosofie van duurzaam opvoeden en ontwikkelen. Geïnspireerd door het ecologische gedachtegoed hebben we aandacht voor het kind maar ook voor het volledige netwerk er omheen. De Franse filosoof François Lyotard benadrukt dat de werkelijkheid vorm krijgt door de kleine verhaallijnen, ook wel “petitehistoire” als veelheid van vertellingen genoemd (Woodward, 2006). We ondersteunen de cliënt en zijn systeem in hun zelfredzaamheid waarbij we uitgaan van de kracht van het gezin. Vanuit een “out of the box” gedachte gaan we in een huiselijke omgeving samen op zoek naar creatieve behandelingen en oplossingen die werken en zijn afgestemd op de cliënt en zijn systeem. Hierbij maken we gebruik van een divers aanbod van zowel individuele als groepsgewijze ondersteuning en behandeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij elke cliënt en elk cliëntsysteem. De individuele zorg die wordt aangeboden, wordt zo veel mogelijk door één medewerker uitgevoerd. Het uitgangspunt van de behandeling is om vanuit persoonlijke aandacht en plezier tijdens de behandeling, in een veilige omgeving te kunnen groeien. Hierbij wordt uitgegaan van eigen krachten en het zelf-herstellend vermogen van de cliënt en zijn systeem. De attitude van elke medewerker zorgt dat de cliënt zich waardevol en exclusief kan voelen, aansluitend bij onze beroepsethiek. Binnen de identiteit van de ecologische pedagogiek is kritisch bewustzijn, kritisch leren en komen tot wijsheid in verbinding met de pedagogische werkelijkheid van groot belang. Daarvoor is kennis van de maatschappij, inzicht in de eigen persoon en pedagogische sensitiviteit noodzakelijk (Jansen & Van der Linden, 2010). We maken dit concreet door aan te sluiten bij de behoefte van de gemeente en groeien mee met hun veranderende vraag. We werken nauw samen met jeugdconsulenten, wijkcoaches, huisartsen en gezinsregisseurs; en zorgen op deze manier voor een snelle en doeltreffende aanpak.