Koru-groep

 

De KORU-groep is een vorm van behandeling voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar. De hoofdbehandelaar van de groepsbehandeling is de gedragswetenschapper. Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal samengesteld programma waarbij verschillende vormen van behandeling gecombineerd worden, zowel individueel als in groepsvorm. De effectiviteit van de behandeling wordt hierdoor vergroot. Er worden diverse behandelmethodes ingezet, zoals speltherapie, dramatherapie en psychomotorische therapie.

Een belangrijk onderdeel van het programma is systemisch werkenOuder(s)/verzorger(s) zijn namelijk een onmisbare schakel in de behandeling van het kind. Er wordt om die reden intensief samengewerkt met ouders. Dit vindt plaats door onder andere thuisobservaties, oudergesprekken en themabijeenkomsten. In samenspraak met ouders wordt afgestemd hoe de betrokkenheid plaats gaat vinden. In afstemming wordt ook de kinderopvang/peuterspeelzaal of school betrokken.