We doen er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wenst. Wil of kun je de klacht niet met ons persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je een melding doen. Omdat niet elke behandelaar onder dezelfde klachtencommissie valt, is het noodzakelijk om contact op te nemen met de praktijk. U krijgt dan het telefoonnummer van de klachtencommissie waaronder jouw behandelaar valt.

Hierbij een voorbeeld van een Klachtenreglement van één van onze beroepsverenigingen. Via hen kan je indien gewenst ook gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het zoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht en deze wordt binnen een vastgestelde termijn afgehandeld.