We doen er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Wij werken volgens de Beroepscode Jeugd- en Gezinsprofessional. Meer informatie vind je op www.skjeugd.nl.

Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met de behandelaar te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wenst. Als je niet tevreden bent na het gesprek met de behandelaar, dan kun je een officieel gesprek aanvragen met onze praktijkeigenaar Natasja Wilhelm en de betreffende behandelaar.

Praktijk Ponga is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ). KPZ is een onpartijdige, deskundige geschillencommissie die je kan ondersteunen bij het kenbaar maken van je onvrede of klacht.

Klachtenportaal Zorg beoordeelt of je klacht voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op.

Geef de klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg je mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Wij zijn verplicht om een jaarlijks klachtenoverzicht te tonen op onze website. Dit overzicht vind je hier.

 


Over Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang
Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Praktijk Ponga.

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:     

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.