De verwijsindex

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoeken wij de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners zodat we elkaar kunnen ondersteunen, aanvullen, aanspreken en taken en verantwoordelijkheden kunnen delen.

Praktijk Ponga maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden en om te voorkomen dat langs elkaar heen wordt gewerkt.