De verwijsindex

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoeken wij de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners zodat we elkaar kunnen ondersteunen, aanvullen, aanspreken en taken en verantwoordelijkheden kunnen delen.

Praktijk Ponga maakt gebruik van de verwijsindex, oftewel MULTIsignaal. MULTIsignaal is een digitaal systeem waarin een signaal wordt afgegeven door een professional om zijn of haar betrokkenheid bij een kind/jongere te registreren. Als een andere professional ook een signaal van betrokkenheid afgeeft in MULTIsignaal, ontstaat een match. Na een match kunnen de betrokken professionals in de verwijsindex elkaars contactgegevens vinden. Met uw toestemming kunnen zij vervolgens met elkaar afstemmen hoe zij gezamenlijk de beste ondersteuning kunnen bieden aan het kind / de jongere.

MULTIsignaal wordt gebruikt om overzichtelijk en inzichtelijk te maken welke organisaties allemaal bij een jeugdige of gezin betrokken zijn. Als instanties van elkaars betrokkenheid op de hoogte zijn kunnen zij voorkomen dat langs elkaar heen wordt gewerkt en zorgen dat de verschillende vormen van ondersteuning op elkaar worden afgestemd.   

Voordat het behandeltraject van start gaat, geeft u in de behandelovereenkomst aan of u wel/geen toestemming geeft voor MULTIsignaal.