Corona Nieuws

Update: 18 juni 2021

 

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons allemaal. 

 

Praktijk Ponga wil de gezondheid van haar cliënten, maar ook van haar medewerkers, zo goed mogelijk waarborgen. Praktijk Ponga volgt steeds de officiële richtlijnen vanuit de GGD en het RIVM met betrekking tot het coronavirus. Meer weten over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM.

 

Informatie over het coronavirus voor kinderen:

 

Corona-maatregelen Praktijk Ponga

 

Afspraken met de behandelaar bij Praktijk Ponga

Afspraken met kinderen/jeugdigen bij Praktijk Ponga gaan bij goede gezondheid gewoon door met inachtneming van de volgende maatregelen:

 • Gezondheidscheck 
  • Voorafgaand aan de afspraak wordt door de ouder(s)/verzorger(s) de gezondheidscheck gedaan.
  • Indien 1 van de vragen van deze check met ‘ja’ beantwoord wordt, neemt de ouder/verzorger contact op met de behandelaar om af te stemmen op welke wijze de behandeling doorgang kan vinden.
 • Brengen/halen
  • Het kind wordt door 1 ouder/verzorger precies op tijd naar de afspraak gebracht, niet te vroeg en niet te laat.
  • Als een kind in staat is om zelf naar de praktijk te komen, dan heeft dit de voorkeur.
  • Bij binnenkomst desinfecteren zowel kind als ouder hun handen.
  • Ouder(s)/verzorger(s) mogen tijdens de behandeling niet wachten in de wachtkamer.
  • Het kind wordt in de hal opgevangen door de behandelaar. Alleen wanneer de behandelaar te laat is mag er kort plaatsgenomen worden in de wachtkamer.
  • Mochten er medische redenen zijn waarom de ouder/verzorger in de wachtkamer moet wachten, dan wordt dit voorafgaand aan de afspraak besproken met de behandelaar.
 • Contact met de behandelaar
  • Mocht je als ouder/verzorger voorafgaand aan de afspraak iets willen bespreken met de behandelaar, dan gebeurt dit digitaal via het Zilliz ouderportaal.
  • Mocht je als ouder/verzorger na afloop van de afspraak de behandelaar willen spreken, dan plan je met de behandelaar een belafspraak in.
 • Gesprekken met ouder(s)/verzorger(s)
  • De gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) worden weer op afspraak op de praktijk gehouden. Indien er een voorkeur is voor een online afspraak, dan kan dit bij de behandelaar aangegeven worden.
 • Toiletgebruik
  • Kinderen mogen gebruik maken van het toilet tijdens de afspraak.
  • Ouder(s)/verzorger(s) wordt/worden verzocht geen gebruik te maken van het toilet.

 

Afspraken met de behandelaar thuis of op locatie

Bij een goede gezondheid gaan de afspraken bij het gezin thuis of op locatie (kinderdagverblijf / peuterspeelzaal, etc.) gewoon door met inachtneming van de volgende maatregelen:

 • Gezondheidscheck
  • Voorafgaand aan de afspraak wordt door de ouder(s)/verzorger(s) de gezondheidscheck gedaan.
  • Indien 1 van de vragen van deze check met ‘ja’ beantwoord wordt, wordt er contact opgenomen met de behandelaar en wordt de afspraak geannuleerd.
 • Externe locaties
  • Bij bezoeken aan een externe locatie worden de corona-maatregelen van de betreffende locatie opgevolgd.

 

Naast deze maatregelen, hanteert Praktijk Ponga de volgende richtlijnen:
 • Er zijn nooit meer dan het maximaal toegestane aantal volwassen personen in de praktijk (zoals vastgesteld door het RIVM).
 • Alle afspraken vinden plaats in een behandelkamer waar er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Voor kinderen tot 13 jaar geldt de afstandsmaatregel niet.
 • De wachtkamer wordt alleen gebruikt wanneer hier een medische noodzaak voor is, of wanneer de behandeling door toedoen van de behandelaar te laat kan worden gestart.
 • Praktijk Ponga biedt momenteel alleen drinken aan aan kinderen die voor behandeling komen.
 • (Spel)materialen die gebruikt worden in de behandeling worden na iedere behandeling schoongemaakt/gedesinfecteerd.
 • De baliemedewerkster helpt u bij het naleven van de maatregelen.

 

Klachten?

Voor iedereen in Nederland blijft gelden: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociaal contact.

Heb je gezondheidsklachten? Neem dan contact op met de behandelaar van je zoon of dochter om een afspraak te verzetten of eventueel telefonisch te laten plaatsvinden. Als de behandelaar van jouw kind gezondheidsklachten heeft, dan neemt hij of zij contact met jou op om te bespreken wat mogelijk en nodig is.

 

Hygiëne-maatregelen:
 • Wij schudden geen handen.
 • Contactoppervlakten worden met grote regelmaat ontsmet.
 • Wij wassen voortdurend onze handen.
 • Bij verschijnselen die kunnen wijzen op corona blijft ons personeel thuis, ook bij lichte klachten.

 

Waar kunt u zelf rekening mee houden?

De belangrijkste maatregelen die u zelf, zowel thuis als op het werk, kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Het is dus belangrijk om deze op te volgen.
Deze maatregelen zijn:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Beperk handen schudden tot een minimum

 

Mail bij twijfel vooral naar info@praktijkponga.nl, we zullen dan zo snel mogelijkheid contact met je opnemen. 

E-boekje ‘De Corona’s op gezinsvakantie’

 

E-boekje ‘Hallo, ik ben Corona!’