Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

 

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel affectregulatievaardigheden bevorderen. Een goede affectregulatie is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van cognitief leren en zelfregulatie. Zelfregulatie is het aan kunnen passen van gedrag aan de omgeving.

Door samen met de vaktherapeut activiteiten te doen, gericht op het gewaarworden en waarnemen van lichamelijke sensaties, behoeften en gevoelens, leert het kind reflecteren en delen over wat het doet, voelt en denkt.

 

Doelgroep

Affectregulerende Vaktherapie is beschreven voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) met ongereguleerd gedrag voortkomend uit verhoogde spanning waar nog geen woorden voor zijn.

Ongereguleerd gedrag kan zichtbaar zijn in: fysieke gespannenheid, hyperactief of teruggetrokken gedrag, zich niet laten reguleren door een ander, moeilijk aanspreekbaar zijn op gedrag, problemen met aandacht richten en concentratie, wel kunnen praten maar niet kunnen toelichten waarom zij doen wat ze doen en terugkerende problemen in de omgang met volwassenen en leeftijdsgenoten.

Naar aanleiding van de ontwikkelingsanamnese is er een vermoeden dat er verhoogde stress is geweest in de eerste levensjaren voortkomend uit kind, ouder of omgevingsfactoren.

Deze kinderen laten probleemgedrag zien waarbij de hypothese is dat er sprake is van een verstoorde of niet op gang gekomen affectregulatie.

Hoewel de intervantie beschreven is voor kinderen zijn we er als kennisnetwerk van overtuigd dat de ArVT ook voor adolescenten en volwassenen geïndiceerd kan zijn. De ontwikkeling hiervan is in volle gang en hopen we in het handboek t.z.t. te kunnen toelichten.

 

Bron: https://www.affectregulerendevaktherapie.nl/interventie