Het team

Het team van Ponga bestaat uit professionals die graag werken met kinderen, jongeren én hun ouders. De praktijk is opgericht door Natasja Wilhelm en Hanneke van der Eerden. We vinden het belangrijk om kinderen, jongeren en hun familie te ondersteunen, zodat ze weer in hun kracht komen te staan. We doen dit op een creatieve manier die aansluit bij de persoon in kwestie. Betrokkenheid, creativiteit, humor en “out of the box” denken kenmerkt onze werkwijze.

Chico (Hulphond)

Een therapeut met zachte oren. Chico wordt ingezet als hulpmiddel van de behandelaar. Een hond nodigt uit om contact maken en daarbij gewoon jezelf te kunnen zijn. Een hond oordeelt niet, is een veilig en laagdrempelig oefenmaatje. Ideaal om aan doelen te werken zoals meer zelfvertrouwen of sociale vaardigheden. Het is ervaringsleren/spiegelen: de hond reageert op alles wat je doet en op hoe je het doet!

Wil je alvast kennis maken met Chico en praktijk Ponga? Neem dan een kijkje op de Insta van Chico: @hulphondchico Hij geeft je graag een (digitale) rondleiding door de praktijk!

Hanneke van der Eerden

Speltherapeute en Cultureel Antropologe

Lees verder

Hanneke van der Eerden, Gezinsbehandelaar en Speltherapeute

Passie voor het welzijn van kinderen en voor het vak zijn mijn grote drijfveer. Ik vind het fantastisch als kinderen en jongeren tot bloei komen en zien welke kwaliteiten en talenten ze in zich hebben.

Vanuit deze passie koos ik voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, welke werd opgevolgd door de studie Culturele Antropologie. Tijdens en na mijn opleidingen ben ik veel op reis geweest. Ik werkte onder andere met kinderen in Jemen, straatjongens in Zuid-Afrika, in de sloppenwijken in Colombia waar huiselijk geweld regeerde en bij straatbendes in New York.

In Nederland, in mijn werk bij de jeugdbescherming, kwam ik veel kinderen en jeugdigen tegen die klem zaten, in een ingewikkelde opvoedsituatie, of middenin een complexe echtscheiding. Ik had te maken met kinderen die niet meer thuis konden wonen en in een pleeggezin of instelling terecht kwamen, of kinderen die waren gevlucht uit oorlogsgebied. Bij de jeugdbescherming was ik bezig met randvoorwaarden te creëren en passende hulp te regelen. Met als doel dat het kind zich weer goed kan ontwikkelen in een veilige leefomgeving.

De reiservaringen en de ervaringen binnen mijn werk, vormden voor mij de aanleiding om de opleiding Speltherapie te gaan doen. Daarmee kan ik actief iets betekenen voor kinderen en ouders die hulp of begeleiding nodig hebben. Als kinderen/ jongeren zijn vastgelopen, om welke reden dan ook, vind ik het gaaf om samen te ontdekken wat er speelt én wat zou helpen.

Graag willen we via Praktijk Ponga samen met het kind/ jongere oplopen om samen te ontdekken waar en wat de mogelijkheden zijn. We nemen ouders/ verzorgers/ leerkrachten en eventuele andere begeleiders mee in dit proces. Juist het bundelen van krachten heeft zoveel meerwaarde voor het kind en het gezin.

Opleidingen:
  • Culturele Antropologie (Master)
  • Speltherapie (Post-HBO)
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO)
  • Diverse vaktrainingen

Natasja Wilhelm

Bedrijfsleider, Pedagoog (master)  en rouw- en verliestherapeute

Lees verder

Natasja Wilhelm, Pedagoog (Master) en Rouw- en verlies (kinder) therapeute

Eindelijk is het zo ver… Na bijna 5 jaar individueel aan de slag te zijn geweest in mijn eigen praktijk, mag ik nu werken in een multidisciplinair team. Niet meer hoeven door te verwijzen naar onbekende hulpverleners, maar het volledige pakket aan hulpverlening als praktijk kunnen bieden aan gezinnen.

Het werken met kinderen -en jongeren blijft na 25 jaar werken met deze doelgroep nog altijd boeiend en inspirerend. Juist in de kinderjaren mogen helpen om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling, geeft betekenis aan mijn leven. Tijdens de kinderjaren zijn kinderen/jongeren nog flexibel en kan passende begeleiding het grote verschil maken voor de toekomst.

Iedereen krijgt in het leven met verlies te maken. De impact van het verlies, verschilt enorm van persoon tot persoon. Hoe dat komt, heeft mij altijd geboeid. Het gezin van oorsprong, hoe het hechtingsproces is verlopen en iemands persoonskenmerken zijn hierin bepalend, maar ook de wijze waarop het verlies heeft plaatsgevonden speelt hierbij een rol. Een goede relatie met het kind- en ouders is een voorwaarde om op juiste wijze te kunnen begeleiden, waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. Door gebruik te maken van verschillende interventies waaronder; narratieve therapie, spelbegeleiding en ademhalingstherapie kan er voor ieder kind-en jongere een passende begeleiding plaatsvinden.

Opleidingen:

  • Master of Education, Educational Theory, Teaching and supervising (Master Pedagogiek)
  • Rouw- en verliesbegeleidingskunde, Psychopathologie, Narratieve therapie (post bachelor)
  • Bachelor of Social Work (bachelor)
  • Diverse vaktrainingen (post hbo niveau)

Anne- Marleen Brandsma

Pedagoog / speltherapeut

Lees verder

Ik ben Anne-Marleen Brandsma, trotse moeder van een zoon. Met veel passie en gedrevenheid werk ik met kinderen, opvoeders en pedagogisch medewerkers. Ik krijg hier energie van en doe dit met ontzettend veel plezier. Ik vind het mooi iets bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind.

Bij Ponga voelde ik me direct thuis. Warm, gezellig, persoonlijk en deskundig. Een divers team met ieder haar eigen expertise. Uit ervaring weet ik hoe diversiteit kan bijdragen aan je eigen professionaliteit. Van elkaar kan je leren.

Mijn kracht ligt onder andere in het observeren, dit heb ik mij in de afgelopen jaren eigen heb gemaakt op de observatiegroep van de Driestroom. Zonder oordeel en met een open blik kijken naar het kind is iets wat ik goed kan en wat ik meeneem in mijn werk. Ik ben enthousiast, ondernemend, leergierig maar weet ook mijn rust te bewaren. Het is voor mij belangrijk dat het kind zich bij mij op zijn gemak voelt, dit is de basis voor een goed contact.

Met veel plezier werk ik als speltherapeut bij Ponga. Als het kind zich tijdens de spelsessie openstelt en me toe laat tot zijn/haar belevingswereld, voelt dit als een voorrecht om hier onderdeel van te zijn. Spel is een krachtig en mooi middel om kinderen met een hulpvraag verder te helpen. Voor mij is het van belang dat niet alleen het kind, maar ook de ouders zich gehoord voelen. Het warme Ponga-gevoel hoop ik dan ook naar jullie te kunnen uitdragen!

Marije Bijstra

Gezondheidszorgpsycholoog / Orthopedagoog

Lees verder

Mijn naam is Marije Bijstra en in 2010 ben ik na mijn studie aan de Rijksuniversiteit van Groningen als orthopedagoog aan het werk gegaan. In mijn eerste vijf werkzame jaren heb ik ervaring opgedaan binnen zowel de zorg als het onderwijs aan kinderen met een communicatieve beperking en bijkomende problematiek. Toen ik in 2015 toegelaten werd tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, werd mijn werkervaringsgebied steeds een stukje breder. Inmiddels ben ik werkzaam geweest op een Centrum voor Jeugd en Gezin en in de jeugdhulp. Ik werk met erg veel plezier met kinderen, jongeren én hun ouders en vind het uitdagend en interessant om samen te ‘puzzelen’ en de hobbels (kleiner of groter) die we allemaal tegen kunnen komen in ons leven beter behapbaar te maken.

Janouk Hermsen

Orthopedagoog

Lees verder

Mijn naam is Janouk Hermsen en ik werk met veel plezier als orthopedagoog. Tijdens en na mijn studie heb ik ervaring opgedaan in het onderwijs en in de geestelijke gezondheidszorg. Het is mijn passie om kinderen vaardigheden aan te leren zodat het om kan gaan met datgene waar het tegenaan loopt. Ik ben gecertificeerd ACT4kids-therapeut en de toepassing van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) sluit daar goed bij aan. Door mijn achtergrond vind ik het belangrijk om de omgeving van het kind altijd te betrekken. Bovendien moeten vaardigheden geoefend worden, en dit kan het beste in een omgeving waar het kind zich vertrouwd voelt. Daarnaast vind ik het heel waardevol als kinderen en ouders in hun kracht komen te staan door op zoek te gaan naar sterke eigenschappen die ingezet kunnen worden en die vergroot kunnen worden.

Lieke Kuil

Dramatherapeut

Lees verder

In dramatherapie stap je in een wereld waarin alles mogelijk is: op de spelvloer kun je zijn wie je maar wilt, je fantasieën beleven en doen wat je in het echt niet durft. Dat geeft enorm veel vrijheid om te onderzoeken en te uiten wat er in jou leeft en om nieuwe vaardigheden op te doen.
Een meisje zei ooit tegen me “Ik vind het hier zo fijn want ik hoef niks uit te leggen. Ik kan het gewoon spelen!” Daar verwoordde ze precies de essentie van dramatherapie. Dat wat in woorden moeilijk te vangen is, gaan we op de spelvloer vormgeven en beleven. Hierbij gebruiken we bijvoorbeeld handpoppen, grime, kostuums, attributen, verhalen en verschillende theaterwerkvormen.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door te werken vanuit het kind. Steeds blijven kijken naar wat het kind nodig heeft is de leidraad voor de sessies. Er wordt eerst gekeken naar waar het kind plezier in heeft en wat voor hem of haar veilig voelt. Vanuit die basis wordt gewerkt aan de hulpvraag. Natuurlijk speelt de situatie thuis en op school hierin een belangrijke rol en is samenwerking onderling belangrijk. In 2015 ben ik afgestudeerd als dramatherapeute. Ik heb onder andere deelcertificaten behaald voor mindfulness, Adem en Ontspanningstherapie en Rouw en Verlies. Ik heb als therapeut en begeleider gewerkt met kinderen en jongeren van 4-18 jaar met uiteenlopende hulpvragen. Als lid van het Kennisnetwerk Affectregulatie houd ik me bezig met het beschrijven van een dramatherapie behandeling voor kinderen met gehechtheidsproblematiek. Van kinds af aan ben ik dol op toneel en het schrijven van verhalen. Ik haal er veel voldoening uit om met kinderen te werken en ze te helpen
om tot ontwikkeling te komen.

Liesbeth Haan

Beleidsadviseur

Lees verder

Mijn naam is Liesbeth Haan en ik ben beleidsadviseur bij praktijk Ponga.

Na mijn studie heb ik jaren als HR-adviseur gewerkt binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een van mijn taken was het ondersteunen van het management bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is dat mensen in hun kracht staan, dat ze dat doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Een veilige werkomgeving waarin je (van elkaar) mag leren is daarbij heel belangrijk, daar groei je van! Door gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten kom je vaak tot de beste resultaten, daar word ik enthousiast van!

Praktijk Ponga staat voor bovenstaande. Al tijdens mijn eerste kennismaking met het warme en professionele team van praktijk Ponga, voelde ik mij gelijk welkom en thuis. Wat vind ik het fijn dat ik nu onderdeel uit maak van dit team!

Wat ik leuk vind is het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van het organisatiebeleid. In mijn werk word ik gedreven door het creëren van duidelijkheid en structuur voor iedereen, bijvoorbeeld door beleid te vertalen naar concrete en werkbare processen, het geven van een bruikbaar advies en te informeren over regelingen. Kortom: bij te dragen aan een goed georganiseerde en fijne werkomgeving, waardoor er alle ruimte is voor verdere ontwikkeling als individu, als team en als organisatie.

Dit is hoe ik als beleidsadviseur de missie van praktijk Ponga wil uitdragen. Ik vind het bijzonder dat ik op deze manier indirect een bijdrage kan leveren aan het mooie werk dat praktijk Ponga doet voor kinderen, jongeren en hun ouders!

Sanne Wunderink

Pedagoog / gezinsbehandelaar

Lees verder

Ik ben Sanne Wunderink en ik ben pedagoog en gezinsbehandelaar bij praktijk Ponga. Al van jongs af aan heb ik de wens gehad om met kinderen te werken. Ik vind het een mooie uitdaging om bij de belevingswereld van kinderen aan te sluiten en van daaruit te kijken naar wat zij nodig hebben of wat hen kan helpen. Aandacht en vertrouwen vind ik zowel voor de kinderen als de gezinnen waar ik mee werk erg belangrijk. Daarbij zet ik graag middelen en activiteiten in die bij het kind of het gezin passen. Door plezier te hebben, onthoud je dat wat je leert over jezelf of over elkaar vaak beter!

 

Ik heb de afgelopen jaren gewerkt met kinderen en gezinnen met uiteenlopende hulpvragen. Zo ben ik o.a. werkzaam geweest binnen een orthopedagogisch centrum, in het onderwijs en op een peutercommunicatiegroep. In mijn vrije tijd onderneem ik graag iets leuks met mijn gezin, bestaande uit mijn man, zoontje en onze hond Yindi. De warmte, toegankelijkheid en aandacht bij Praktijk Ponga sprak mij direct aan en sluit goed aan bij dat wat ik belangrijk vind. Om die reden ben ik met veel plezier onderdeel van het team bij praktijk Ponga.

Eline van Bergen

Receptioniste / administratief medewerker

Lees verder

Renske Sackman

Office Manager

Lees verder

Mijn naam is Renske Sackman en ik werk sinds 1 februari 2020 met heel veel plezier bij Praktijk Ponga. Het is mijn passie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Na mijn studie heb ik gewerkt als studiecoach op het HBO, waar ik voornamelijk met jong-volwassenen aan de slag mocht. Enkele jaren geleden ben ik als zzp’er begonnen als personal assistant waarbij ik andere ondernemers ondersteunde bij de administratie, organisatie en marketing van hun bedrijf.  

Als Office Manager bij Praktijk Ponga is het mijn taak om ervoor te zorgen dat de missie van Ponga zo goed mogelijk kan worden uitgedragen. Dit doe ik onder andere door goed te letten op ontwikkelingen in het vakgebied en kritisch te blijven kijken naar onze bedrijfsvoering en processen. Op deze manier lever ik een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van onze praktijk en dat geeft me veel voldoening!