ACT

 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen deze vorm van therapie wordt er vanuit gegaan dat je onvermijdelijk hindernissen tegenkomt in je leven, die je kunnen verhinderen om je waarden na te streven. ACT biedt handvatten en technieken om te leren omgaan met vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename situaties. Het doel van ACT is psychologisch flexibel te zijn, dat wil zeggen dat je leert meebewegen met wat het leven biedt, goed of slecht. 
ACT kan worden ingezet bij kinderen en jeugdigen die met zichzelf en hun emoties worstelen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen en jongeren met gevoelens van (faal)angst, een laag zelfbeeld, stemmingsklachten, motivatieproblemen en boos of opstandig gedrag (ongeacht of hier een stoornis aan ten grondslag ligt).