Wachttijd

Wij streven naar een zo snel mogelijke start. Je kunt bij ons binnen 2 weken terecht voor een intakegesprek.  Na het intake gesprek zal er contact worden opgenomen met de verwijzer en zal er gevraagd worden om een toewijzing. In de meeste gevallen is de verwijzer het wijk-of jeugdteam van de gemeente waar je woont.  Zodra de toewijzing binnen is, kan er gestart worden met een verdiepend gesprek (behandelgesprek). Direct aansluitend volgen de behandelingen. De wachttijd tussen de intake en het behandelgesprek ligt tussen de 2- 3 weken.

Spoedeisende vragen

Praktijk Ponga biedt geen spoedeisende zorg. In geval van acute zorgen kun je contact opnemen met de crisisdienst (via de huisarts). Tijdens de genoemde uren kun je via het algemene praktijknummer je vraag voorleggen en kunnen we met je meedenken of wij een rol kunnen spelen in je zorgen. Indien je besluit een mail te sturen, kunnen we je geen acuut antwoord geven. We beantwoorden je mail uiterlijk binnen 48 uur.

Openingstijden

Wij zijn geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Dit betekent dat afspraken geregeld onder schooltijd plaatsvinden. Het is hierbij goed om te realiseren dat er op de praktijk veel schoolgaande kinderen komen. Tegemoet komen aan alle wensen is voor ons niet haalbaar, doordat er dan een grote piek ontstaat aan het einde van de dag of op de woensdag- en vrijdagmiddag. Dit veroorzaakt vervolgens langere wachttijden: iets waar niemand baat bij heeft. We kunnen daarom niet vermijden dat een aantal behandelingen onder schooltijd zullen vallen. Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten.

Eerste contact

Het eerste contact verloopt telefonisch of via onze website, zie aanmeldformulier.
Zodra je je hebt aangemeld, krijg je een (voor-)aanmeldformulier toegestuurd. Wanneer je dit formulier invult, wordt ervan uitgegaan dat alle gezaghebbenden op de hoogte zijn van de (voor-)aanmelding bij onze praktijk en hiermee instemmen. Nadat je dit formulier hebt ingevuld zullen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je opnemen om in te kunnen schatten of wij denken te kunnen aansluiten bij de hulpvraag. Wanneer blijkt dat wij onvoldoende bij je hulpvraag kunnen aansluiten, zullen we met je meedenken over alternatieven.

Intakegesprek

Het gaat hier om een persoonlijke kennismaking en het doornemen en aanvullen van de reden van aanmelding. Na dit intakegesprek zal er contact worden opgenomen met de verwijzer. Dit kan zijn het wijk- en/of jeugdteam van de betreffende gemeente, de huisarts, specialist of GGD-arts. Nadat er een beschikking is afgegeven kan er gestart worden. Particuliere cliënten dienen contact op te nemen met hun zorgverzekeraar om te bespreken of de zorg zal worden vergoed.

Behandeling

Voorafgaand aan de behandelingen volgt een behandelgesprek. Dit verdiepende gesprek zal een uur tot anderhalf uur duren. De behandeling kan bestaan uit individuele contacten of groepscontacten, ouderbegeleiding op locatie of door ondersteuning in het gezin. Soms is het zinvol dat gaandeweg de behandeling een onderzoek wordt afgenomen. Dit kan onder andere bestaan uit schoolobservatie en/of diagnostiek. Waar nodig word je als ouder betrokken bij het behandelproces van uw kind. Dit meestal in de vorm van een evaluatiegesprek.

Afronding

In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) werken wij zoveel mogelijk samen met de huisarts en/of school en/of andere betrokkenen. Dit houdt in dat na afronding van de behandeling een resultaatverslag gaat naar de contactpersonen of verwijzer. Dit uiteraard altijd met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

De praktijk is aangesloten bij

NVPA (Nederlandse Vereniging voor Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten)

RBCZ (Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg)

SKJ (Kwaliteitsregister Jeugdzorg)

FVB (Federatie voor Vaktherapeuten)

NVVS (Vereniging van en voor Speltherapeuten)

Klachtenportaal Zorg

NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen)

NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie)

AGB code register

Kamer van Koophandel