Hulpaanbod

 

Praktijk Ponga is een kleinschalige praktijk waar orthopedagogische behandeling en handelingsgerichte diagnostiek in een huiselijke sfeer centraal staan. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, hartelijkheid, klantgerichtheid en gastvrijheid.

Wij hanteren een gezinsgerichte aanpak waarbij er gewerkt wordt vanuit systemisch perspectief. Systemisch werken betekent dat een kind of jongere met zijn of haar problemen nooit op zichzelf staat. Het kind of de jongere groeit immers op in een omgeving, gaat naar school, heeft een netwerk rondom hobby’s of vrienden. In het behandeltraject wordt daarom naast het kind of de jongere ook de omgeving (ouders, school, etc.) betrokken.    

Naast de gezinsgerichte werkwijze staat bij Praktijk Ponga de holistische visie hoog in het vaandel. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar de zorgvraag, maar vooral naar het kind/jongere achter de zorgvraag. Onze behandeling heeft o.a. als doel de vitaliteit van een kind/jongere te vergroten waardoor de slagingskans van de behandeling groter zal zijn. Hierbij wordt gekeken naar de drie pijlers: energie, motivatie en veerkracht. Door hier aandacht aan te besteden bouwen kinderen weerbaarheid op om op een constructieve manier met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan.  

Niet alle kinderen/jongeren kunnen bij hun gevoel komen door alleen met de behandelaar te praten. Praktijk Ponga gelooft dat het creatieve aspect een voorwaarde is voor een succesvol behandeltraject. Binnen de behandeling wordt daarom veel gebruik gemaakt van creatieve en actieve werkvormen.  

De behandeling wordt uitgevoerd door een gedragswetenschapper (orthopedagoog, orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog) in samenwerking met een pedagoog of vaktherapeut (met post-HBO opleiding).  Al onze behandelaren zijn extra opgeleid om onze visie uit te dragen en vorm te geven. Naast orthopedagogische behandeling biedt Praktijk Ponga ook psychologisch onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek aan. 

 

Tijdens een orthopedagogisch behandeltraject kan gebruik worden gemaakt van de volgende specialismen:

Speltherapie

Dramatherapie

Rouw- en verliestherapie

Cognitieve gedragstherapie

Narratieve therapie

EMDR

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Handelingsgerichte diagnostiek

Video-hometraining

Theraplay

ArVT (Affectregulerende Vaktherapie)

Psychomotorische therapie

KORU-groep (individuele behandeling aangevuld met groepstherapie)

 

Daarnaast biedt Praktijk Ponga ook groepstrainingen aan voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. Deze trainingen zijn altijd onderdeel van een individueel behandeltraject. 

Dappere Dino / Stoere Schildpadden (voor kinderen van scheidende ouders)

Kom maar op, ik ben top!” (weerbaarheidstraining)

Brusjestraining (voor kinderen met een zorgintensieve broer/zus)

Vitaliteitsprogramma