Aanmelding:

Wij streven er naar om binnen 2 weken na aanmelding een intake gesprek in te plannen. De wachttijd tussen de intake en behandeling is 3 weken.

Kinderen kunnen door hun ouders/verzorgers worden aangemeld, met een beschikking van de gemeente of het wijkteam, een verwijzing van de huisarts, specialist of GGD arts.
De aanmelding verloopt telefonisch of via onze website, zie aanmeldformulier.
Wij zullen zo snel als mogelijk reageren op uw aanmelding door telefonisch contact met u op te nemen en een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Intakegesprek:

Het gaat hier om een persoonlijke kennismaking en het doornemen en aanvullen van de reden van aanmelding. Er wordt een behandelplan opgesteld en we lichten u in over de verwachte duur van de behandeling.

Behandeling:

De behandeling kan bestaan uit individuele of groepscontacten, ouderbegeleiding op locatie of door ondersteuning in het gezin. Soms is het zinvol dat gaandeweg de behandeling een onderzoek wordt afgenomen. Dit kan bestaan uit onder andere schoolobservatie, testdiagnostiek (cognitief en/ of persoonlijkheidsonderzoek). Waar nodig wordt u als ouder betrokken bij het therapieproces van uw kind.

Afronding:

In overleg met de ouder(s) en indien gewenst, werken wij zoveel mogelijk samen met de huisarts en/of school. Dit houdt in dat na afronding van de behandeling een verslag gaat naar de contactpersonen of verwijzer.

De praktijk is aangesloten bij:

AGB code Praktijk

Kamer van Koophandel

NVPA (Nederlandse Vereniging voor Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten)

Registertherapeut BCZ@licentiecode RBCZ/TCZ

SKJ (Kwaliteitsregister Jeugdzorg)

FVB (Federatie voor Vaktherapeuten)

NVVS (Vereniging van en voor Speltherapeuten)

SCAG (Het centrum voor klachten-en geschillenafhandeling)