Vergoedingen

Vergoedingen zijn op verschillende manieren te krijgen. Dit kan via uw gemeente, wijkteam,  zorgverzekering of de belastingdienst.

Gemeente

Sinds 1 januari 2015 vergoeden gemeentes de therapiekosten voor minderjarige kinderen tot 18 jaar. Via de wijk- of jeugdteams in dienst van (of namens) de gemeente waarin je woonachtig bent, kan je een beschikking aanvragen van waaruit de zorg die Praktijk Ponga levert bekostigd kan worden. Heb je hier vragen over bel dan gerust of stuur een mail zodat we even mee kunnen denken.

Wij zijn gecontracteerd voor de volgende productcodes: 45A48 (45J21), 45A49 (45J22), 45A53 (45J23), 45A54 (45J24), 41A14 (groepsbehandeling) .

Jeugdhulp 1 tot en met 4, behandeling A1, A2, B en  C.

Huisarts of GGD arts

Met een verwijzing van de huisarts of de GGD arts wordt hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar volledig vergoed.

Zorgverzekering

Doordat wij geregistreerd zijn bij verschillende beroepsverenigingen zijn er veel zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Onze diensten vallen onder alternatieve/complementaire geneeswijzen.

Belastingdienst

In sommige gevallen is psychologische hulp aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover is te verkrijgen bij je belastingadviseur of via de belastingtelefoon. Je kunt ook kijken op de website van de belastingdienst www.aangifteloont.nl

Particuliere tarieven

 

Persoonlijke kennismaking gratis
Intake 85,00 per uur
Individuele begeleiding 85,00 per uur
Gezinsbegeleiding op aanvraag
Advies en/of training op het werk 95,00 per uur
* Schriftelijk verslag 85,00

 

Een afspraak kun je tot 24 uur van te voren annuleren. Als de annulering binnen de 24 uur valt wordt, met uitzondering van bijzondere omstandigheden, 100% van het gevraagde tarief in rekening gebracht.Annulering* Soms vraagt een werkgever of opleiding om een schriftelijk verslag van de begeleiding. Hierin staat dan welke ondersteuning er is gegeven en een samenvatting van het resultaat.

Wijze van betalen

De factuur m.b.t. particuliere sessies ontvangt u per mail. De factuur kunt u, indien mogelijk, indienen bij uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor de volgende code nodig: AGB (Vektis) Bedrijfscode:94064227

Disclaimer

Neem altijd contact op met jouw betreffende zorgverzekeraar om te kijken welke vergoedingen op jou van toepassing zijn. Praktijk Ponga is niet aansprakelijk voor mogelijk gewijzigde, onvolledig of foutief weergegeven informatie.