Het team

Het team van Ponga bestaat uit professionals die graag werken met kinderen, jongeren én hun ouders. De praktijk is opgericht door Natasja Wilhelm en Hanneke van der Eerden. We vinden het belangrijk om kinderen, jongeren en hun familie te ondersteunen, zodat ze weer in hun kracht komen te staan. We doen dit op een creatieve manier die aansluit bij de persoon in kwestie. Betrokkenheid, creativiteit, humor en “out of the box” denken kenmerkt onze werkwijze.

Chico (Hulphond)

Een therapeut met zachte oren. Chico wordt ingezet als hulpmiddel van de therapeut. Een hond nodigt uit om contact maken en daarbij gewoon jezelf te kunnen zijn. Een hond oordeelt niet, is een veilig en laagdrempelig oefenmaatje. Ideaal om aan doelen te werken zoals meer zelfvertrouwen of sociale vaardigheden. Het is ervaringsleren/spiegelen: de hond reageert op alles wat je doet en op hoe je het doet!

Hanneke van der Eerden

Eigenaar Praktijk Ponga, Speltherapeute en Cultureel Antropologe

Lees verder

Hanneke van der Eerden, Speltherapeute en Cultureel Antropologe

Passie voor het welzijn van kinderen en voor het vak zijn mijn grote drijfveer. Ik vind het fantastisch als kinderen en jongeren tot bloei komen en zien welke kwaliteiten en talenten ze in zich hebben.

Vanuit deze passie koos ik voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, welke werd opgevolgd door de studie Culturele Antropologie. Tijdens en na mijn opleidingen ben ik veel op reis geweest. Ik werkte onder andere met kinderen in Jemen, straatjongens in Zuid-Afrika, in de sloppenwijken in Colombia waar huiselijk geweld regeerde en bij straatbendes in New York.

In Nederland, in mijn werk bij de jeugdbescherming, kwam ik veel kinderen en jeugdigen tegen die klem zaten, in een ingewikkelde opvoedsituatie, of middenin een complexe echtscheiding. Ik had te maken met kinderen die niet meer thuis konden wonen en in een pleeggezin of instelling terecht kwamen, of kinderen die waren gevlucht uit oorlogsgebied. Bij de jeugdbescherming was ik bezig met randvoorwaarden te creëren en passende hulp te regelen. Met als doel dat het kind zich weer goed kan ontwikkelen in een veilige leefomgeving.

De reiservaringen en de ervaringen binnen mijn werk, vormden voor mij de aanleiding om de opleiding Speltherapie te gaan doen. Daarmee kan ik actief iets betekenen voor kinderen en ouders die hulp of begeleiding nodig hebben. Als kinderen/ jongeren zijn vastgelopen, om welke reden dan ook, vind ik het gaaf om samen te ontdekken wat er speelt én wat zou helpen.

Speltherapie is echt een fantastisch middel en een leuke methode om kinderen te helpen. Graag willen we via Praktijk Ponga samen met het kind/ jongere oplopen om samen te ontdekken waar en wat de mogelijkheden zijn. We nemen ouders/ verzorgers/ leerkrachten en eventuele andere begeleiders mee in dit proces. Juist het bundelen van krachten heeft zoveel meerwaarde voor het kind en het gezin.

Opleidingen:
  • Culturele Antropologie (Master)
  • Speltherapie (Post-HBO)
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO)
  • Diverse vaktrainingen

Natasja Wilhelm

Eigenaar Praktijk Ponga, Pedagoog (master)  en rouw-en verliestherapeute

Lees verder

Natasja Wilhelm, Pedagoog (Master) en Rouw- en verlies (kinder) therapeute

Eindelijk is het zo ver… Na bijna 5 jaar individueel aan de slag te zijn geweest in mijn eigen praktijk, mag ik nu werken in een multidisciplinair team. Niet meer hoeven door te verwijzen naar onbekende hulpverleners, maar het volledige pakket aan hulpverlening als praktijk kunnen bieden aan gezinnen.

Het werken met kinderen -en jongeren blijft na 25 jaar werken met deze doelgroep nog altijd boeiend en inspirerend. Juist in de kinderjaren mogen helpen om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling, geeft betekenis aan mijn leven. Tijdens de kinderjaren zijn kinderen/jongeren nog flexibel en kan passende begeleiding het grote verschil maken voor de toekomst.

Iedereen krijgt in het leven met verlies te maken. De impact van het verlies, verschilt enorm van persoon tot persoon. Hoe dat komt, heeft mij altijd geboeid. Het gezin van oorsprong, hoe het hechtingsproces is verlopen en iemands persoonskenmerken zijn hierin bepalend, maar ook de wijze waarop het verlies heeft plaatsgevonden speelt hierbij een rol. Een goede relatie met het kind- en ouders is een voorwaarde om op juiste wijze te kunnen begeleiden, waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. Door gebruik te maken van verschillende interventies waaronder; narratieve therapie, spelbegeleiding en ademhalingstherapie kan er voor ieder kind-en jongere een passende begeleiding plaatsvinden.

Opleidingen:

  • Master of Education, Educational Theory, Teaching and supervising (Master Pedagogiek)
  • Rouw- en verliesbegeleidingskunde, Psychopathologie, Narratieve therapie (post bachelor)
  • Bachelor of Social Work (bachelor)
  • Diverse vaktrainingen (post hbo niveau)

Anne- Marleen Brandsma

Pedagoge en speltherapeut

Lees verder

Ik ben Anne-Marleen Brandsma, 32 jaar en trotse moeder van een zoon. Met veel passie en gedrevenheid werk ik met kinderen, opvoeders en pedagogisch medewerkers. Ik krijg hier energie van en doe dit met ontzettend veel plezier. Ik vind het mooi iets bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind.

Bij Ponga voelde ik me direct thuis. Warm, gezellig, persoonlijk en deskundig. Een divers team met ieder haar eigen expertise. Uit ervaring weet ik hoe diversiteit kan bijdragen aan je eigen professionaliteit. Van elkaar kan je leren.

Mijn kracht ligt onder andere in het observeren, dit heb ik mij in de afgelopen jaren eigen heb gemaakt op de observatiegroep van de Driestroom. Zonder oordeel en met een open blik kijken naar het kind is iets wat ik goed kan en wat ik meeneem in mijn werk. Ik ben enthousiast, ondernemend, leergierig maar weet ook mijn rust te bewaren. Het is voor mij belangrijk dat het kind zich bij mij op zijn gemak voelt, dit is de basis voor een goed contact.

Met veel plezier werk ik als speltherapeut bij Ponga. Als het kind zich tijdens de spelsessie openstelt en me toe laat tot zijn/haar belevingswereld, voelt dit als een voorrecht om hier onderdeel van te zijn. Spel is een krachtig en mooi middel om kinderen met een hulpvraag verder te helpen. Voor mij is het van belang dat niet alleen het kind, maar ook de ouders zich gehoord voelen. Het warme Ponga-gevoel hoop ik dan ook naar jullie te kunnen uitdragen!

Corina Rouwenhorst- Sonneveld

Secretaresse

 

Lees verder

Corina Rouwenhorst is mijn naam, ben met de beste man getrouwd en samen hebben we 2 leuke dochters.

Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring in administratief/secretarieel werk, maar wat doe je dan eigenlijk precies? Verzamelen van gegevens en die gegevens dan nauwkeurig verwerken in administratieve processen. Als dit goed gebeurt, zorgt dat voor een vloeiende afhandeling.

Dat klinkt eigenlijk best saai, maar zo zie ik dat niet, ik vind duidelijkheid en structuur prettig en dat is wat je voor administratief werk vaak wel nodig hebt. Vaak zijn de administratieve handelingen die nodig zijn een ergernis voor veel mensen, zeker als je juist praktisch bezig wilt zijn! Het is fijn om dit dan uit handen te kunnen nemen en ondersteunend te zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat je als team iets moois bereikt en daar ben ik graag onderdeel van.

Susanne van den Brandhof

Orthopedagoog

Lees verder

Ik ben moeder van twee kinderen en sinds 2006 werkzaam als orthopedagoog. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan als groepsleider binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg en later als orthopedagoog binnen de jeugdzorg en de ggz. Ik kijk met een brede blik naar kinderen. Hoe ontwikkelt een kind zich, wat zijn de kwaliteiten van het kind, waar loopt een kind tegenaan en wat heeft het vervolgens nodig om zich (weer) optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij probeer ik ouders te betrekken, oplossingsgericht te werken en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het SKJ. Daarnaast ben ik gecertificeerd trainer van de training Braingame Brian en co-trainer van het interventieprogramma Dappere Dino’s.

Marije Bijstra

Gezondheidszorgpsycholoog / Orthopedagoog

Lees verder

Mijn naam is Marije Bijstra en in 2010 ben ik na mijn studie aan de Rijksuniversiteit van Groningen als orthopedagoog aan het werk gegaan. In mijn eerste vijf werkzame jaren heb ik ervaring opgedaan binnen zowel de zorg als het onderwijs aan kinderen met een communicatieve beperking en bijkomende problematiek. Toen ik in 2015 toegelaten werd tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, werd mijn werkervaringsgebied steeds een stukje breder. Inmiddels werk ik als behandelaar en diagnosticus op een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik werk daar met erg veel plezier met kinderen, jongeren én hun ouders en vind het uitdagend en interessant om samen te ‘puzzelen’ en de hobbels (kleiner of groter) die we allemaal tegenkomen in ons leven beter behapbaar te maken. Ik hoop nu ook bij Praktijk Ponga mijn aandeel te kunnen leveren!

Renske Sackman

Beleids-/personeelsadviseur

Lees verder

Mijn naam is Renske Sackman en ik werk sinds 1 februari 2020 met heel veel plezier bij Praktijk Ponga. Het is mijn passie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen. Na mijn studie heb ik gewerkt als studiecoach op het HBO, waar ik voornamelijk met jong-volwassenen aan de slag mocht. Nu is mijn taak veel breder en ben ik (in)direct betrokken bij de groei van zowel kinderen als volwassenen.

Als beleids-/personeeladviseur is het mijn taak om ervoor te zorgen dat de missie van Ponga zo goed mogelijk kan worden uitgedragen. Dit doe ik onder andere door goed te letten op ontwikkelingen in het vakgebied en kritisch te blijven kijken naar onze bedrijfsvoering.

Het leuke van deze functie vind ik dat ik me bezig mag houden met de ontwikkeling van de organisatie én ons team. Ik word er blij van als iedereen fijn en goed kan werken met de kinderen en jongeren die bij ons komen voor ondersteuning in hun groei en ontwikkeling. Dan is Ponga op haar best!

Anna Penning de Vries

Gezinsbehandelaar A

Lees verder

Mijn naam is Anna Penning de Vries, ik ben 33 jaar en moeder van drie prachtige, jonge kinderen. Wat is het ouderschap een ontdekkingsreis!

Bij Praktijk Ponga werk ik sinds februari 2020 als ambulante gezinsbehandelaar. De huiselijke, vriendelijke, deskundige en betrokken sfeer van Praktijk Ponga spreekt me enorm aan en sluit naadloos aan bij hoe ik graag werk. In mijn werk ga ik met gezinnen op zoek naar oplossingen die bij het gezin passen. Ik ga uit van de kracht van het gezin maar soms is er hulp nodig om dit te (her)ontdekken, te overzien, uit te voeren en passend bij ieder gezinslid te maken. Daarvoor gaan we samen aan de slag!

Na mijn studie SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) ben ik aan de slag gegaan als sociotherapeut bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2015 heb ik vanuit deze instelling een opleiding Ambulante Begeleiding Jeugd en Gezin gevolgd en mijn ervaring als gezinsbehandelaar opgebouwd.

Lieke Kuil

Dramatherapeut

Lees verder

In dramatherapie stap je in een wereld waarin alles mogelijk is: op de spelvloer kun je zijn wie je maar wilt, je fantasieën beleven en doen wat je in het echt niet durft. Dat geeft enorm veel vrijheid om te onderzoeken en te uiten wat er in jou leeft en om nieuwe vaardigheden op te doen.
Een meisje zei ooit tegen me “Ik vind het hier zo fijn want ik hoef niks uit te leggen. Ik kan het gewoon spelen!” Daar verwoordde ze precies de essentie van dramatherapie. Dat wat in woorden moeilijk te vangen is, gaan we op de spelvloer vormgeven en beleven. Hierbij gebruiken we bijvoorbeeld handpoppen, grime, kostuums, attributen, verhalen en verschillende theaterwerkvormen.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door te werken vanuit het kind. Steeds blijven kijken naar wat het kind nodig heeft is de leidraad voor de sessies. Er wordt eerst gekeken naar waar het kind plezier in heeft en wat voor hem of haar veilig voelt. Vanuit die basis wordt gewerkt aan de hulpvraag. Natuurlijk speelt de situatie thuis en op school hierin een belangrijke rol en is samenwerking onderling belangrijk. In 2015 ben ik afgestudeerd als dramatherapeute. Ik heb onder andere deelcertificaten behaald voor mindfulness, Adem en Ontspanningstherapie en Rouw en Verlies. Ik heb als therapeut en begeleider gewerkt met kinderen en jongeren van 4-18 jaar met uiteenlopende hulpvragen. Als lid van het Kennisnetwerk Affectregulatie houd ik me bezig met het beschrijven van een dramatherapie behandeling voor kinderen met gehechtheidsproblematiek. Van kinds af aan ben ik dol op toneel en het schrijven van verhalen. Ik haal er veel voldoening uit om met kinderen te werken en ze te helpen
om tot ontwikkeling te komen.

Lotte Reijnhout

Orthopedagoog / Generalist i.o.

Lees verder

Mijn naam is Lotte Reijnhout. Vanaf de zomer 2011 mocht ik mij officieel orthopedagoog noemen en mocht ik eindelijk het werkveld in. Wat had ik daar zin in! Inmiddels werk ik al 9 jaar met kinderen en jongeren en blijven zij mij elke dag verbazen in hun veerkracht en de manier waarop zij hun kwetsbaarheid durven delen. Nu mag ik deze ervaringen gaan voortzetten bij Ponga, waar ik veel zin in heb.

Een groot gedeelte van mijn loopbaan heb ik gewerkt met kinderen en jongeren die (al dan niet tijdelijk) niet thuis konden wonen. Zij verbleven bij ons op de groep. Als behandelcoördinator mocht ik samen met hen, ouders, groepsleiders en therapeuten onderzoeken wat zij nodig hadden om hun ontwikkeling voort te kunnen zetten. Dit was regelmatig een flinke uitdaging, vanwege de complexe problemen die deze kinderen hadden. In 2019 heb ik daarom besloten om de overstap te maken naar de basis zorg. Eerst in de GGZ, nu opnieuw in de jeugdhulp. Tijdens mijn werk heb ik verschillende opleidingen gevolgd, met als doel het verbeteren van de hulp die ik aan kinderen, jongeren en hun ouders kan bieden. Ik ben (basis) cognitieve gedragstherapeut, EMDR-therapeut en DGT-therapeut. Daarnaast ben ik nu in opleiding tot systeemtherapeut, wat een onderdeel is van het opleidingstraject die ik volg tot orthopedagoog generalist.

Contact maken, dat vind ik het belangrijkste uitgangspunt in mijn werk. Echt contact maken met het kind, de jeugdige of de ouder, door te luisteren naar hun verhaal en adviezen te geven die passen bij de persoon die zij zijn en de manier waarop ze leven. Daarbij bespreken we niet alleen de uitdagingen, maar ook fijne dingen. En daarbij gebruik ik graag een hoop humor, want ook samen lachen werkt helend. Daarbij vind ik een huiselijke omgeving erg prettig, een uitgangspunt die ik direct herkende in de visie van Ponga. Als je binnenkomt voel je de fijne sfeer en dat maakt het makkelijker om je vertrouwd te voelen. Ik werk er dan ook met veel plezier en hoop jullie daar te mogen ontmoeten!