Een huiselijke omgeving

Emotionele veiligheid

Creatieve aanpak

De Ponga is een boomvaren, deze varen staat symbool voor groei en ontwikkelingNet als dat weersomstandigheden van invloed zijn op de groei van de boom, zijn er ook factoren die de ontwikkeling van een kind beïnvloeden. Soms stagneert de ontwikkeling en is er hulp nodig.

Praktijk Ponga 

Kind- en Jeugdhulp Elst. Werkt vanuit een gezinsgerichte aanpak. Meer informatie? Neem contact op.

Praktijk Ponga ondersteunt de ontwikkeling van kinderen en jongeren als het even niet zo goed gaat. We gaan met het kind, de jongere en de ouders op zoek naar oplossingen die werken, waardoor het kind weer vertrouwen krijgt in zichzelf. De context (gezin en school) wordt hierbij altijd meegenomen. Bij Praktijk Ponga worden diverse vormen van kind- en jeugdtherapie geïntegreerd zoals; speltherapie, rouw- en verliesbegeleiding en trauma therapie. De therapeuten werken ervaringsgericht en zijn afgestemd op het kind en het systeem eromheen vanuit een “out of the box” gedachte. Vanuit deze gedachte behoort hulphond Chico ook tot het team, zie de teampagina. Belangrijk is dat het werkt en dat het kind zich weer op een positieve manier verder kan ontwikkelen.